Fel hyn y newidiwyd yr enw o Owen i Owain, a chfenw'r teulu o Owen i Owain; NID fel y dywedodd 'A Dragon's Tongue (Gerald Morgan) drwy 'deed pole'.