O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Darlledu

'One of the regular performers on Trem who has a style and approach ideal for this type of programme is Owen Owen, a lecturer at Bangor...' T Glynne Davies, Western Mail, 27/01/1965

Rhestr o Ddarllediadau Radio a Theledu

 1963 - 1981

Dyddiad Rhaglen Testun / Teitl
20.9.63 Newyddion + News Cyfweliad ar Ymgyrch O O am Ysgol Uwchradd Gymraeg i Fangor a Llandudno
25.10.63 Newyddion Cyfweliad ar ddosbarthiadau nos dysgu Cymraeg
13.12.63 Teledu BBC Cyfweliad ar Goleg Cymraeg i Brifysgol Cymru
15.7.64 "Safbwynt" Trafodaeth gyda T I Ellis ar Undeb Cymru Fydd
8.9.64 "Trem" Sgwrs ar Iwerddon ("Ffair Pwc")
15.9.64 "Trem" Sgwrs "Chwarter Canrif"
5.1.65 "Trem" Stori "Y Sgodyn Aur"
11.1.65 Teledu BBC rhaglen "Stiwdio B", rhan agoriadol
12.1.65 "Trem" Stori "Yr Agerdreiglydd"
3.2.65 "Good Morning Wales" Cyfweliad ar newid ei enw o Owen Owen i Owain Owain
10.2.65 "Good Morning Wales" Cyfweliad ar erthygl Gareth miles "Taeog y Mis" yn Nhafod y Ddraig (golygydd - O O)
16.2.65 "Trem" Sgwrs "Rhen Lanc"
24.3.65 General Overseas Service Sgwrs ar statws cyfreithiol y Gymraeg (ac Adroddiad Dafydd Hughes-Parry)
20.4.65 "Trem" Sgwrs "Newid enw"
24.4.65 "Cywain" Sgwrs "Pum Daffodil" (gwrth niwclear)
7.10.65 "Trem" Sgwrs "Y Chwyldro Llyfryddol"
18.10.65 "Good Morning Wales" Sgwrs ar Adroddiad Dafydd Hughes-Parry (statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg). Ail-ddarlledwyd ar "Items from G M W" ar 24.10.65
27.10.65 General Overseas Service Sgwrs ar statws yr Iaith Gymraeg
9.8.67 "Tocyn Wythnos" Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Cyfweliad ar yr arddangosfa Gelf
12.5.72 "Bore Da!" Cystadleuaeth epigramau - gwobr gyntaf. Cyfweliad ffon. ail ddarlledwyd ar "Wythnos i'w chofio" 28 Mai
16.11.72 "Bore Da!" Cyfweliad ar y cylchgrawn "Gofod" + plant Ysgol Uwchradd Tywyn (Rhi 1 y cylchgrawn: 9.11.72)
7.12.72 "Heddiw" (BBC "Gofod" cylchgrawn gwyddonol Ysgol uwchradd Tywyn gyda'r disgyblion
14.12.72 "Bore Da!" Cyfweliad ffon "Pridd Coch y Lleuad" Ail ddarlledwyd ar "Pigion yr Wythnos" 17.12.72
3.1.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Pridd Oren y Lleuad"
14.5.73 "Bore Da!" Cyfweliad ar Weithdy'r Gofod (Skylab). O O fathodd y term hwn - a gwennol y gofod a'u defnyddio gyntaf ar raglenni radio'r BBC
15.5.73 "Bore Da!" Cyfweliad arall ar Weithdy'r Gofod (Skylab).
1.6.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Cystadleuaeth Awyrennau Pedlo"
6.6.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Y Blob yn Texas"
8.6.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Gweithdy'r Gofod III" (Skylab III)
3.8.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Argyfwng Gweithdy'r Gofod II"
26.9.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Skylab II - dychwelyd"
7.11.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Comed Kohotek" Ail ddarlledwyd ar "Wythnos  i'w Chofio" 11.11.73
23.11.73 "Bore Da!" Cyfweliad "Sut i arbed petrol - yn wyddonol"
23.11.73 "Cymru Heno" Cyfweliad "Ynni o'r Mor"
3.12.73 "Cymru Heno" Cyfweliad "Comedau"
10.12.73 "Y Naturiaethwyr" Panel. Ail ddarlledwyd 12.12.73
24.12.73 "Y Naturiaethwyr" (II) Panel. Ail ddarlledwyd 12.12.73 "Wythnos i'w Chofio" a rhan OO eto ar 30.12.73
18.1.74 "Heddiw" Cyfweliad "Melinau gwynt a chreu trydan"
22.1.74 "Cylchgrawn" Trafodaeth gyda Derec Llwyd Morgan a Gareth Williams "G'th a ll'th"
25.1.74 "Bore Da!" Cyfweliad Maen Mellt Llandrillo. Ailddarlledwyd ar "Wythnos i'w Chofio" 27.1.74
7.2.74 "Bore Da!" Cyfweliad "Troelliad y Byd yn Cyflymu". Ailddarlledwyd ar "Wythnos i'w Chofio" 10.2.74
8.2.74 "Cymru Heno" Sgwrs "Trai a Llanw Eithafol"
28.2.74 "Bore Da!" Sgript "Daeargrynfeydd" (W'm Owen yn darllen)
5.4.74 "Bore Da!" Cyfweliad "Bara Lawr yn Nhywyn, Meirionnydd"
8.4.74 "Cymru Heno" Sgwrs "Ynni'r Haul i'r Tai"
26.4.74 "Bore Da!" Cyfweliad ar "Marconi"
16.7.74 "Bore Da!" Cyfweliad ar Brosiect Ail Iaith Coleg Prifysgol Aberystwyth
29.9.75 "Heddiw" (teledu) Cyfweliad ar agoriad swyddogol Canolfan y Dechnoleg Arall (OO fathodd y term hwn dan wahoddiad y Ganolfan)
27.1.76 "Bore Da!" Cyfweliad "Tair cyfrol mewn mis" (Yr Ymlusgiaid, Cyfoeth y Creigiau a Bwrw Haul)
4.2.76 "Bore Da!" Cyfweliad ar "Gyffuriau Mescalin"
7.4.76 "Bore Da!" Cyfweliad ar "Metel-trydan Mr Adams yng Nghymru"
22.4.76 "Bore Da!" Cyfweliad ar "Gawod ser gwib Lyra"
22.4.76 "Cymru Heno" Cyfweliad ar "Brosiect Ail-iaith Aberystwyth"
13.5.76 "Cymru Heno" Cyfweliad "Diffyg ar y Lleuad"
23.5.76 "Oedfa'r Bore" O Ebeneser, Caernarfon. Pregeth radio.
20.7.76 "Heddiw" (Teledu) "Viking I ar Blaned Mawrth"; cyfweliad ac ar A-Bi-Ec y Gwyddonydd
30.7.76 "Bore Da!" Cyfweliad: "Cynlluniau Viking / Mawrth ar gyfer y dyfodol"
13.1.77 "Helo Bobol!" Cyfweliad ar y gyfrol "Mical"
24.6.77 "Hanner Dydd" Trafodaeth efo John Davies, Bwlchllan ac Elen Closs Stevens; y gofod a gwleidyddiaeth.
26.1.78 "Cyn 7/8/9" Cyfweliad ar "Sbwtnig Rwsia / Canada" ac "Atomfeydd Gwynedd"
19.2.78 "Llwyfan" "Gwyddoniaeth yng Nghymru" trafodaeth gydag Eirwen Gwynn a Glyn O Ph. ayb
18.2.79 "Rhwng Gwyl a Gwaith" Sgwrs "Chwerthin"; ail ddarlledwyd 26.2.79 a 30.12.79 "Pigion y Flwyddyn"
17.6.79 "Oedfa'r Bore" O Ebeneser, Caernarfon; pregeth "Y Creu"; ail ddarlledu'r rhan olaf ar "Pigion yr Wythnos" 24.6.79 Adargraffwyd yn Y Gwyddonydd
25.11.79 "Rhwng Gwyl a Gwaith" Cyfweliad / sgwrs ar "Gyflyru"; ail ddarlledwyd ar "Bigion yr Wythnos" 2.12.79
28.5.80 "Fy Newis I" Rhaglen ar O O; holwr: Dyfnallt Morgan; ail ddarlledwyd rhan ar "Wythnos i'w Chofio" 8.6.80
9.1.81 "Hawl i Holi" Panel. Ail ddarlledwyd 11.1.81