O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Yr Arlunydd

Olew

Peintiodd Owain lawer iawn o luniau olew. Bwriadwn yn ystod y blynyddoedd nesaf gynnwys ffotograffau ohonynt gan ddangos hefyd eu lleoliad / perchnogaeth.

Drws Ddoe gan Owain Owain   Drws Yfory gan Owain Owain    Y Gegin, Creigmor, Pwllheli
Drws Ddoe
Olew
Perchennog: R.O.
  Drws Yfory
Olew
Perchennog: R.O.
  Y Gegin Gefn
Olew
Perchennog: R.O.
         
   
Pren a Metel
Olew
Perchennog: G.O.
  Mynydd Bangor Drwy
Ffenest 4 Plas Llwyd
Olew
Perchennog: G.O.
  Hunan-bortread
Olew
Perchennog: G.O.
         
'Cefn' gan Owain Owain   Ymlaen! Llun Olew gan Owain   Lon Bopty, Bangor
         
Cefn
Olew
Perchennog: N.O.
Cefn y llun
  Ymlaen!
Llun olew cynnar
Perchennog: Gwen
  Lôn Bopty, Bangor
Olew
Perchennog: Gwen
         
Pwllheli   Pwllheli, llun manwl   Tiwlips ar fwrdd y lolfa
Pwllheli
Olew
Perchennog: Eira
  manylun   Tiwlips ar fwrdd y lolfa
Olew
Perchennog: Eira
         
Y Pedwar plentyn.   clychau'r gog    
         
Y Pedwar
Siarcol a phensel
Perchennog: Eira
  Clychau'r Gog
Olew
Perchennog: Eira
   
         

Sgythru

 

O Lyfrgell Owain
Creodd OO gannoedd o'r labeli hyh, sydd i'w gweld ar bob un o'r casgliad llyfrau yn ei lyfrgell.

O Lyfrgell Owain Owain


Cyfarchion y Nadolig
Cerdyn Nadolig a ddanfonwyd yn 1965 gan Owain Owain i'w deulu a'i ffrindiau.
Argraffwyd gan Wasg Geronia (Ger-aint, Ro-bin a Nia - ei blant).

Y syniad, wrth gwrs, oedd danfon cardiau Nadolig Cymraeg yn hytrach na'r rhai masnachol Saesneg.


 Cerdyn Nadolig Cymraeg gan Owain Owain, Bangor a Phwllheli          Bathodyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Owain Owain a luniodd y fersiwn gynharaf, a'r ail fersiwn o fathodyn y Gymdeithas.

Bathodyn y Gymdeithas - gan Owain Owain