O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Addysg    Iechyd a Geni    Gweithredu'n Gall    Tafod y Ddraig    Plaid Cymru    Y Pethau Bychain    Statws i'r Iaith    Treth Incwm    Paentio Arwyddion    Undeb y Gymraeg    Saunders Lewis    Treth Ceir    Creu Celloedd    Tai Haf    Sieciau Cymraeg    Sefydlu'r Gymdeithas    Bathodyn y Gymdeithas             

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg    owain owain; traeth coch, 1960au

Fe welir uchod nifer o'r ymgyrchoedd a ddyfeisiwyd gan Owain Owain, 'y strategaethwr cywrain a gofalus'.
Ffei i'r neb a gredodd mai haid o fyfyrwyr hirwalltog oedd y tu cefn i'r mudiad!

 'Gellir dweud, heb seboni mai chdi (Owain Owain) YDY Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd (tua 1964):
    ' Geraint Jones ("Twm")

 

'Arloesol yw'r gair i ddisgifio Owain. Sylweddolodd rym y pethau bychain, a'u rhoi ar waith.
Cyn bod sôn am Gymdeithas yr Iaith galwodd y gyfres o bamffledi yn Tafod y Ddraig...
    ' Wir yr!', Maldwyn Lewis, 2006

 

Daeth yn sbardun ac yn ysgogwr i nghenedlaeth i, a does dim dwywaith nad oedd yn gyfrifol am osod sylfeini cadarn i'r Gymdeithas. Dafydd Iwan, 2007

 

cymdeithas_logo