O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Hawlio Sieciau Cymraeg

(Llythyrau ayb cyn 3 Mehef 1963: i'w gosod ar y we cyn bo hir. Daliwch eich gafael!)

3 Mehefin, 1963

Llythyr at brifathro'r Coleg Normal.

Cyflwyno'r ddeiseb.

 

26 Mehefin, 1963

Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor (Rheoli) y Coleg Normal.

Roedd Owain Owain yn Uwch-ddarlithydd Mathemateg yno'r adeg yma.
Darlithiai'r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

ail ran
   
Y Ddeiseb a drefnwyd gan Owain Owain.
   
5 Gorffennaf, 1963

Llythyr at Edward Rees, prifathro'r Coleg Normal.

   
   
   
14 Tachwedd, 1963

Llythyr at Gofrestrydd y Coleg Normal parthed sieciau Cymraeg.

   
24 Rhagfyr, 1963.

Llythyr gan y National Provintial Bank, Pwllheli.

Yma, mae'r banc yn gwrthod danfon llyfrau siec Cymraeg at Owain Owain.

Diwedd y stori wrth gwrs yw iddo lwyddo i sicrhau sieciau dwyieithog i bob un o staff y coleg. Dilynwyd hyn gan golegau ac awdurdodau eraill led-led Cymru.