O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

Y Cerddi    Cyfresi    Darlledu    Gwobrau    Llyfrau    Llythyrau at y Wasg    Storiau Byrion    Ysgrifau    Adolygu Llyfrau    Bathu Geiriau

Y Llenor Owain Owain

Nofelau, Barddoniaeth, Storiau Byrion, Ysgrifau Gwyddonol a Gwleidyddol...

'... un o storiwyr mwyaf arbennig ein dyddiau...' Llais LLyfrau 11

Pwy ddywedodd na all pamffled politicaidd ddim fod yn llenyddiaeth?