O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr  o Ysgrifau    Ysgrifau  1960au    Ysgrifau'r 70au - 80au

Ysgrifau ac Erthyglau gan Owain Owain o'r 1960au

'Dylanwadodd yr erthyglau hyn yn fawr ar holl ethos ac athroniaeth y mudiad iaith yn y dyddiau cynnar.'
Emyr Llew, Y Faner Newydd (Rhif 35, 2005) parthed tair o'r ysgrifau hyn.

Yr ysgrifau hyn, mewn gwirionedd, a roddodd ffurf, cynllun a modus operandi i Frwydr yr Iaith.
Cadwodd Owain Owain y frwydr yn frwydr ddi-drais, di-ramant a  llwyddodd i raddau helaeth
i weld sefydlu Cymdeithas yr Iaith fel mudiad protest gweithgar ac effeithiol.