O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

Portread   Ffilm a Lluniau

Pethau PersonolOwain Owain neu Owen cyn hynny yn Nhraeth Coch, Mon, 60au

Portread o Owain Owain
drwy ffilmiau Super 8
o'r Chwedegau
a ffotograffau
allan o gasgliad personol
y teulu.

Dewisiwch o'r botymau uchod
i weld rhagor am y person.

Mi fyddwn yn ychwanegu lluniau a ffilm
am Owain yn ystod y misoedd nesaf.

Pwy oedd 'Proffwyd tanbaid y
deffroad iaith' chwedl
Emyr Llew?

Pwy yw Owain Owain?