O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Ffilm a Lluniau

Ffilmiau: Mae toreth o ffilmiau Super 8 o'r cyfnod wedi'u digideiddio ac yn barod i'w hychwanedu at y wefan.

O flaen pabell y Gymdeithas yn Eisteddfod y Bala, 1967.

 

Ffotograffau:Yr Undeb Geltaidd
8 Medi, 1963.

Chwith Harri Pritchard Jones.
Canol: Owain Owain.
Dde: Per Denez, Llydaw.Torriad allan o'r Ddraig Goch

Manylion fel y chwith.

traeth coch: Owain Owain

Owain yn nechrau'r 60au yn
Nhraeth Coch, ger Bangor.
Triumph Herald y teulu y tu ol iddo.Owain Owain ym Mangor (tua
1963), gyda Geraint ar y dde
a Robin ar y chwith.


Llun Passport, 20 oed. 1949.
llun manwl o'r uchod

Llun manwl o'r uchod.

Pwllheli 1958 Robin Llwyd yn y pram Yr Oweiniaid, Tywyn tua 1969 Owain Owain: Groeg
1958. Creigmor, Pwllheli.
Robin Llwyd yn y pram
gyda Eira ac Owain
Yr Oweiniaid yng Nghil-Enlli, Faenol Isaf, Tywyn tua 1969. Groeg; 1982
Owain yn hwian ei wyr, Gwern, i gysgu. 1990 llun manwl; 1990  
1990. Owain gyda Gwern, ei wyr. Llun manwl.