O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Ffilm o babell y Gymdeithas yn Eisteddfod y Bala

Pabell cyntaf Cymdeithas yr Iaith

'Mam inni yw amynedd!' chwedl Robin Llwyd.  Ar fand-llydan o 500bpm, fe gymer y ffilm canlynol oddeutu 2 funud a hanner i'w lawrlwytho.

Gareth Miles, Oswald Griffiths, Tecwyn Ellis, Eira Owain, Kate Price, Robin Llwyd ab Owain  (9 oed)
a Nia Owain ar y siglen (2 oed).

Mae'r ffilm gwreiddiol, wrth gwrs, yn sgrin llawn ac yn gwbwl glir. Camera: O.O.; sylwebaeth: Owain ac Eira Owain.