O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr Llyfrau Owain Owain

Cyhoedodd Owain Owain 15 o lyfrau a chyd / rhan ysgrifennu nifer helaeth o lyfrau eraill.

 

amryw ddarnau gan Owain Owain Y gyfrol 'Bara Brith' gan Owain Owain Hei Ho! gan Owain Owain Y Byd a'i Bethau gan Owain Owain Y Peiriant pigmi      
Amryw Ddarnau Bara Brith Hei Ho! Y Byd
a'i Bethau
Y Peiriant
Pigmi
     
               
Rho Gynnig! gan Owain Owain Yr Ymlusgiaid gan Owain owain Cyfoeth y Creigiau gan Owain Owain Bwrw Haul gan Owain Owain Crefydd a Gwyddoniaeth gan Owain Owain      
Rho Gynnig! Yr Ymlusgiaid Cyfoeth y
Greigiau
Bwrw Haul Crefydd a Gwyddoniaeth      
               
A Bi Ec y Gwyddonydd gan Owain Owain Mical: nofel hanesyddol gan Owain Owain Y Dydd Olaf; nofel wyddonias gan Owain Owain Cerddi Ddoe a Fory gan Owain Owain Cadwraeth gan Owain Owain      
A-Bi-Ec
y Gwyddonydd
Mical Y Dydd Olaf Cerddi Ddoe a Fory Cadwraeth      

ac un llyfr na welodd olau dydd... tan rwan!

deuddeg darn Owain Owain

... ond wrth gwrs, un llyfr mawr digidol ydy'r safle gyfan!

Rhan 1: Gwaith O. O. yn unig:

Dyddiad Cyhoeddi Teitl Cyhoeddwr Sylw
       
       
23.2.1969 Amryw Ddarnau Cyhoeddiadau Modern Storiau Byrion, Ysgrifau, Erthyglau, Tafod y Ddraig
       
31.8.1971 Bara Brith Cyhoeddiadau Modern Storiau Byrion, Llythyrau J H, Cerddi, Posau, Ysgrifau'r Iaith. Gwobr Goffa Griffith John Williams, Yr Academi Gymreig, Medi 1972.
       
23.3.1972 Hei Ho! Dryw (Cyd-bwyllgor Addysg Cymru)) Llyfr gwyddonol i blant. Gwobr Gyntaf Cystadleuaeth Llyfrau Pwyllgor Addysg Meirionnydd.
       
28.12.1972 Y Byd A'i Bethau Christopher Davies Ad-argraffiad o 'Nodion Gwyddonol' Y Cymro o 23.4.69 ymlaen. Oedolion..
       
Awst 1973 Y Peiriant Pigmi Gomer Casgliad o Straeon Byrion, rhai wedi bod yn fuddigol mewn cystadleuthau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
       
1974 - 76 Y Byd O'n Cwmpas Cyhoeddiadau'r BBC Llyfrau i ddisgyblion yn cyd-fynd â'r gyfres radio.
       
Mawrth 1974 Rho Gynnig! Christopher Davies Posau gwyddonol / gofod ayb i blant. Cyhoeddwyd gan y Cyd-bwyllgor heb ymgorffori cywiriadau'r awdur; hyn yn wir hefyd am Amryw Ddarnau, Hei Ho!, Yr Ymlusgiaid a Chyfoeth y Creigiau.
       
Tachwedd 1974 Yr Ymlusgiaid Cyhoeddiadau Modern. Argraffwyd gan Wasg Corfina, Bwdapest; Tachwedd 1974. Llyfr Swoleg i blant. Addasiad o'r llyfr Hwngareg.
       
Rhagfyr 1975 Cyfoeth y Creigiau Gwasg Dyfed Addasiad o'r Saesneg. Cyd-bwyllgor Addysg Cymru.
       
Rhagfyr 1975 Bwrw Haul Gomer Erthyglau ac ysgrifau gwyddonol a gwleidyddol.
       
Mehefin 1976 A-Bi-Ec y Gwyddonydd Yr Urdd (argraffwyd gan y Cambrian News, Aberystwyth). Erthyglau Gwyddonol i blant. Ad-argraffiad o'r gyfres yn Cymru'r Plant.
       
Tachwedd 1976 Mical Gwasg Gomer Cofiant dychmygus Y Parch M. Roberts, Pwllheli. Gwobr Cyngor Celfyddydau Cymru (300 punt, Ebrill 1977).
       
3 Rhagfyr, 1976 Y Dydd Olaf Christopher Davies Nofel ffug-wyddonol i oedolion. Rhagair gan Pennar Davies.
       
Pasg 1977 Cerddi Ddoe a Fory Gwasg Gomer Casgliad o gerddi i blant
       
Heb ei gyhoeddi Am Dro i'r Lleuad Heb ei gyhoeddi Gwobr gyntaf yn Eisteddfod G C Bangor 1971. Llyfr gwyddonol i blant.
       
  Crefydd a Gwyddoniaeth    
       
  Cadwraeth    

 

Rhan 2: gwaith ar-y-cyd.
 

Dyddiad Teitl Cyhoeddwr Sylw
       
12.1974 Rhestr Llyfrau Gwyddonol Cymraeg Rhan 1: 1940 - 1974. ? Rhestr wreiddiol gan OO. Golygwyd gan Iolo Wyn Williams ac ychwanegwyd atynt gan eraill.
       
1975 Rhestr Llyfrau Gwyddonol Cymraeg Rhan 2: cyn 1940. ? Rhestr wreiddiol gan OO. Golygwyd gan Iolo Wyn Williams ac ychwanegwyd atynt gan eraill.
       

 

Rhan 3: Llyfrau a chyfraniadau gan O.O. ynddynt:
   

Dyddiad Tetl Cyhoeddwr Sylw
       
       
Medi 1972 Arolwg '71 Cyhoeddiadau Modern Ysgrif: Gwyddoniaeth yng Nghymru, 1971
       
1964 ymlaen Deryn, Cymru'r Plant, Hamdden Yr Urdd Cyfrolau Blynyddol, rhwymedig, o'r cylchgronau misol
       
1976 Gair yn ei Le Cyhoeddiadau'r BBC Rhan: Pa Synnwyr?
       
1977 Hel Hanes Cyhoeddiadau'r BBC Rhan: Dwr
       
1977 Un, Dau, Tri Cyhoeddiadau'r BBC Rhan: Y Caffi Pinc
       
Hyfref 1973 Storiau '73 Gomer "Anrhegion Nathan"; stori iasoer
       
Gwanwyn 1974 Pigion y Faner '74 Llyfrau'r Faner Adolygiad o'r Gwyddonydd
       
1974 Storiau Awr Hamdden I Christopher Davies "Adnabod"; stori fer
       
1975 Ysgrifau Heddiw Gomer "Yr Amryw Un"; ysgrif
       
Rhagfyr 1975 Storiau Awr Hamdden II Christopher Davies "Fframyn o Bres"; stori fer
       
Awst 1976 Tân a Daniwyd ? gol: Aled Eurig. Erthygl: "Tafod y Ddraig"
       
3.12.1976 Storiau Awr Hamdden III Christopher Davies "Digwyddiadau"; stori fer
       
1980 Y Flodeugerdd Fawr o Hwiangerddi i Blant Christopher Davies gol: Ifor ap Gwilym. Dwy gerdd: "Hwiangerdd Dinogad" a "Hwiangerdd Nia"
       
1980 Llyfr y Nadolig Cymreig Christopher Davies gol: Ifor ap Gwilym. Cerdd: "Gŵyl y Geni" ac ysgrif: "Gorchwylion  Nadolig 'Nhad".
       
1980 Drws Dychymyg Gomer 3 cerdd: "Hwiangerdd Dinogad", "Yr Hwyl-long Fawr", "Hwiangerdd Ham, Shem a Japheth".
       
1980 Ar Blat Cymdeithas Plant Methedig Caernarfon gol: Iona Glyn. Ryset a "Sgedi Mecryll".