O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Deuddeg Darn

Cyn ei farw, roedd Owain wedi casglu stwff ar gyfer cyfrol arall. Ceir nodiadau yn ei lawysgrifen o.

Ymlaen i Ragarweiniad y Gyfrol

 

gerain a zonia bowen

 

Ymlaen i Ragarweiniad y Gyfrol