O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Cymdeithas yr Iaith    Y Fro Gymraeg    Y Frwydr Gwrthniwclear    Cyfoeth yr Amrywiaeth    Ein Cyflyru

Owain Owain y Gwleidydd   
'Mae cenhedlaeth gyfan yn
 ddyledus iddo am ein haddysgu a'n herio;

eglurai'n fanwl sut i fynnu
defnyddio'r Gymraeg yn gyhoeddus,

a dyfeisiai ymgyrchoedd newydd
ar ran y mudiad.'

Gwilym Tudur, Wyt Ti'n Cofio?
 (Gwasg y Lolfa)
protest Bangor
  Chwith - DPJ;  Canol - Owain Owain
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Bathwyd y term 'Y Fro Gymraeg' gan Owain Owain, cadeirydd cangen Bangor o'r Gymdeithas yn rhifyn Ionawr 1964 o Tafod y Ddraig, pan gyhoeddodd fap yn dangos dosbarthiad y siaradwyr Cymraeg ledled Cymru. Mewn sawl erthygl yn y wasg yn yr un flwyddyn pwysleisiodd bwysigrwydd achub yr iaith yn Y Fro Gymraeg: 'oni ennillwn y Fro Gymraeg ac fe enillir Cymru.' (Tudalen 146)...

Dylan Phyllips    'Drwy Ddulliau Chwyldro...?