O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

Y Fro Gymraeg    J R Jones

Gweld pwysigrwydd gwarchod 'Y Fro Gymraeg'

Owain Owain yn creu'r syniad o 'Fro Gymraeg' gan ei ddiffinio mewn Ysgrifau.

Yr athroniaeth hwn, yn ddiweddarach, yn cael effaith ar ysgrifau'r Athro J R Jones, Aberystwyth ac Emyr Llew.