O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Bara Brith

bara brith; cyfrol gan Owain Owain

Cyhoeddiadau Modern Cymreig Cyf, 1968.

Ail gyfrol Owain Owain.

'Dychanwr heb ei fath... ac y mae'n gystal dychanwr oherwydd ei fod yn deall y natur ddynol i'r dim. 'Synnwn i ddim na wnai les dirfawr i lawer seiciatrydd fyfyrio ar graffter deallusol yr ysgrifau hyn.  Mathonwy Hughes, Y Faner 7/7/1972

'Mae ei fysedd ar byls yr hyn sydd yn digwydd yng Nghymru a'r feirniadaeth yn aml yn ddeifiol ond bob amser yn ddeallus. ... cyfrol sy'n cynnwys rhai pethau parhaol - a dyna sy'n cyfrif yn y diwedd.' G.E. Y Cymro 1/12/71

'Un o'n llenorion mwyaf amryddawn ac eang ei ddiddordebau yn y Gymru gyfoes.' Y Gwyliedydd Newydd 28/10/1971

Enillodd y gyfrol Wobr yr Academi Gymreig.

 

Twm - Geraint Jones, Trefor

 

cynnwys y llyfr Bara Brith gan Owain

cynnwys Bara Brith

 

Broliant ar gefn y gyfrol:

broliant y gyfrol Bara Brith gan O.o.