O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Yn Ol   Ffilm a Lluniau

Portread o Owain Owain (11.12.1929 - 19.12.93)

Owain Owain, llun cynnar
Llun trwydded teithio Owain Owain , 20 oed, 1949.

Pwllheli
Ganed yn 22, Lon Caernarfon (Allt Nant), Pwllheli, Sir Gaernarfon 11.12.1929. Yn 1946 symudodd y teulu i 28, Y Traeth, Pwllheli.
Ei dad oedd Richard Alfred Owen (1888 - 1943), chwarelwr ar Garreg yr Imbill, Pwllheli a'i fam Mary Jones (1890 - 1967) 'Nanan' i'r wyrion.
Roedd RAO yn fab i Owen Owen (1861 - 1929) a gludodd garreg fedd i'w roi ar fedd ei dad y Capten John Owen
a long-ddrylliwyd yn Stetin, Gwlad Pwyl (heddiw).

Ei Deulu
Eira (ganwyd 1933).
Priododd y ddau ar 23ain o Ionawr 1954.
Cyn i'r teulu newid eu henwau o Owen i Owain (Ionawr 1965): Mary Louise Eira Owen. Nee Lloyd.
Ganed ar fferm Brooklands, Pembre, Sir Gaerfyrddin (The Colony). Dysgodd hi rhwng Medi 1953 a Rhagfyr 1955 yn Sybourne St Infants School,
Leyton, Llundain ac yna o 1973 ymlaen yn Ysgolion Gynradd Corris, Llanegryn a Thywyn.
Pedwar o blant: Geraint Llwyd Owain, Robin Llwyd Owain, Nia Rhiannon Owain a Gwenllian Owain.

 

owain owain, meddyliw mawr, un o brif sefydlwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Owain Owain, ar wyliau yn Yr Alban efo'r ddau fab, tua 1970.

Gwaith
Medi 1934: Ysgol Babanod: Troed yr Allt, Pwllheli. Ysgol Iau Troed yr Allt, Pwllheli.
Gorffennaf 1948: Ysgol Ramadeg Pwllheli. Disgybl.
Hydref 1948: Coleg y Gogledd (Prifysgol Cymru, Bangor). Cemeg, ffiseg, mathemateg, hyfforddiant athro.
Llety coleg: 108, Ffordd y Castell, Maesgeirchen. Conscriptiwn. 2/nd Lt. AERIB. Gadael ar y sail ei fod yn heddychwr.
Atomfa Windscale, (Sellafield yn ddiweddarach), Cumberland. Gwyddonydd niwclear; puro pliwtoniwm.

Norlington Rd Sec, Mod School for Boys, Leyton. Byw yn 19, York Road, Leyton, E10 ac yna yn 125, Dawlish Road, Leyton, Llundain.
Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Y Bala (Ty-tan-domen): Pennaeth yr Adran Gemeg a'r adran gelf. Symud i Croeso, Cynwyd, Corwen.
Ysgol Ramadeg Pwllheli: Pennaeth yr Adran Gemeg. Byw yng Nghreigmor, Penlon Llyn
Y Coleg Normal, Bangor: darlithydd, uwch-ddarlithydd mathemateg, gwyddoniaeth. 4 Plas Llwyd, Bangor.
Gwersyll yr Urdd, Glan Llyn. Pennaeth llawn-amser cynta'r gwersyll. Glan Aber, Llanuwchllyn, Y Bala.
Ysgol Uwchradd Tywyn, Sir Feirionnydd: athro mathemateg. Cil Enlli, Faenol Isaf, Tywyn, Sir Feirionnydd.
Cyfarwyddwr Prosiect Addysg Ddwyieithog Uwchradd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Ionawr 1977 - 15 Ionawr, 1985: Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Gwynedd. Symud i Fryn Gellyg, 22 Lon Ddewi, Caernarfon.

Marw
19.12.93 yng Nghaernarfon. 

 

Coffad i Owain Owain
Coffad iddo allan o'r Bangoriad, 1994,
gan Gwilym Arthur Jones

Portread 1973 o Owain Owain
Portread allan o'r Cymro, 11 Rhagfyr, 1973

 

Bedd Owain Owain, Caernarfon
Carreg Fedd Owain, wedi'i wneud allan o lechen syml.
Caernarfon.