O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Ymuno a'r Urdd: Pennaeth Glan-Llyn

Wele isod lythyr gan Ifan ab Owen Edwards at Owain Owain yn ei longyfarch ar ei swydd newydd: Pennaeth llawn amser cyntaf Glan-Llyn.

 

Sylwer ar y pen-llythyr uniaith saesneg - a'r esgus gwachul!!!

ifan ab owen edwards a'r urdd