O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o Ysgrifau ac Erthyglau

Ysgrif neu
Erthygl
Addysg
Gwleidyddol
Gwyddonol / Mathemategol
Iaith
Llenyddol
Arall
Dyddiad
Cyhoeddi
Teitl
Cyhoeddiad
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Awst 1963
Hanner Iaith
Barn. Ad-argraffiad yn Bara Brith, Cyhoeddiadau Modern, 1971. Hefyd yn Y Faner Newydd, Rhagfyr 2005.
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
12, 19, 16 Medi 1963
Llais a Phleidlais
Y Faner (3 rhifyn dilynol)
Erthygl
Gwleidyddol
Iaith
12.Tachwedd 1963
Llais - neu Bleidlais?
Y Dyfodol (CPC, Bangor)
Erthygl
Gwleidyddol
Iaith
Tachwedd 1963
Archebion Treth yn Gymraeg
Y Ddraig Goch (PC)
Erthygl
Addysg
Iaith
30 Ionawr 1964
Ysgol Uwchradd Gymraeg Bangor a Llandudno
Y Faner
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Mawrth 1964
Unoliaeth Boliticaidd
Barn
Ysgrif Gwleidyddol
Iaith
Ebrill 1964 GWEITHREDU'N WLEIDYDDOL Y Ddraig Goch. Adargarffwyd yn Y Faner Newydd, Rhagfyr 2005. 
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
19 Mai 1964,
Ebrill 1964
Iaith y Papurach
Y Faner, Y Ddraig Goch a Barn
Mai 1965 cyhoeddwyd ar ffurf pamffled
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
5 Mai 1964
Ebrill 1964
Brad yw Chwarae Efo'r Iaith
(ar ffurf llythyr)
Y Faner, Y Ddraig Goch, Ad-argraffiad yn Bara Brith
Erthygl
Gwleidyddol
Iaith
Mai 1964
Un y Cant
Crochan (cylchgrawn CRC, Aberystwyth)
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
6 Mai 1964
Llythyr Agored at y Cenhedloedd Unedig
Western Mail. Atgynhyrchiad llawn yn y WM o'r fersiwn Saesneg o'r llythyr agored gwreiddiol (Cymraeg, Ffrangeg a Saesneg) yn Tafod y Ddraig. Ad-argraffiad yn Bara Brith.
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Mehefin 1964
Cwrteisrwydd y Cymro
Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau (Cyhoeddiadau Modern, Lerpwl)
Ysgrif
Iaith
6 awst 1964
Cymro i'r Carn
("ap Brangwyn - Y Cymro")
Y Cymro. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau.
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
10 Medi 1964
Gweithredu'n Gall
Y Faner. Ad-argraffiad yn Bara Brith
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
15 Hydref 1964
Pethau Mawr / Y Ddelwedd Fawr
Y Faner. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau; hefyd yn Y Faner Newydd, Rhagfyr 2005. 
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
12 Tachwedd 1964
Oni Enillir y Fro Gymraeg
Y Cymro. Ad-argraffiad yn Bara Brith.
26.11.1964 yn Y Faner
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
12 Tachwedd 1964
Yr Iaith - Arf Gwleidyddol
Y Faner
Ysgrif
Arall
Rhafyr 1964
Ffair Pwnc
Hamdden (Urdd). Gwreiddiol: sgwrs radio "Trem", BBC, 8 Medi 1964. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau.
Erthygl
Gwleidyddol
Iaith
31 Tachwedd 1964
Teyrngarwch i Bolisi
Y Faner
Ysgrif
Arall
16 Chwefror 1965
Rhen Lanc
Amryw Ddarnau, 23 2, 69. Gwreiddiol: sgwrs radio "Trem" BBC, 16.2.65.
Ysgrif
Gwyddoniaeth
Iaith
25 Chwefror 1965
Tri-deg Saith
Y Cymro. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau
Ysgrif
Gwyddoniaeth
Iaith
Mai 1965
Yr Agerdreiglydd
Hamdden (gwreiddiol - sgwrs radio "Trem", BBC, 12.1.65)
Erthygl
Gwleidyddol
Iaith
20 Mai 1965
25 Mai 1965
Cofrestr Cymraeg: Geni
Y Cymro
Y Clorianydd (Môn)
Ysgrif
Arall
Mehefin 1965
Y Sgodyn Aur
Hamdden. Gwreiddiol: sgwrs radio Trem, BBC, 5 Ionawr 1965. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau. Ysgrif wrth-niwclear. Hefyd yn Stori Fer.
Erthygl
Arall
6 Awst 1965
Crwth yr Amryfal Ffyrdd
Y Cymro. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Medi 1965
Stryd Fawr? - Try High Street
Barn. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Hydref 1965
Chwarter Canrif
Hamdden (Gwreiddiol: Trem, BBC, 15 Medi 1964) Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau
Erthygl
Arall
7 Hydref 1965
Y Chwyldro Llyfryddol
Amryw Ddarnau (gwreiddiol: sgwrs radio ar Trem, BBc, 7 Hydref 1965)

Ysgrif Gwleidyddol 15 Hydref 1965 Deisyfiad 'Godd Morning Wales, BBC. Ailgyhoeddwyd yn Bara Brith
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
21 Hydref 1965
Y Dystiolaeth Brydeinig
Y Faner. Roedd Barn eisioes wedi GWRTHOD ei chyhoeddi gan fod yr un wasg (Christopher Davies / Llyfrau'r Dryw) ar fin cyhoeddi Prydeindod, J R Jones. Cerdyn Post gan Talfan Davies ar gael gan R. LL. ab O.
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Tachwdd 1965
Newid Enw
Hamdden
(gwreiddiol: sgwrs radio Trem, BBC, 20 Ebrill, 1965)
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
23 Rhagfyr 1965
Siti of Banguh
Y Cymro. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Erthygl
Addysg
Iaith
6 Ionawr 1966
Ymgyrch Ysgol Gymraeg Bangor
Y Faner
Ysgrif
Gwleidyddol
Iaith
Chwefror 1966
Pum Daffodil
Hamdden. (Gwreiddiol - sgwrs radio Cywain, BBC, 24 Ebrill 1965). Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau.
Ysgrif
Amryw
Tachwedd 1966
Siou a Mownti
Hamdden. (Gwreiddiol - sgwrs radio ar Trem, BBC, 14 Hydref 1965).

Yna Amryw Ddarnau.

Ysgrif
Gwleidyddol
Arall
Gorffennaf 1969
Y Tri Dewis
(Y Tri Llwybr)
Barn. Ad-argraffwyd yn Bara Brith.
Ysgrif
Gwleidyddol
25 Mawrth 1970
Pedwar Cymro
Y Faner. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul (Gomer; 1975)
Ysgrif
Iaith
Mai 1970
Ostria ac Ati
Barn
Erthygl
Llenyddol
11 / 25 Mawrth 1971
Hen Rigwm Lol
Y Faner (+ 15.4.71 a 22.4.71)
Ysgrif
Iaith
Awst 1971
Cocos
Barn. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Erthygl
Llenyddol
21 Hydref 1971
15 Milltir i Wlad Ffilistia
Y Faner. Ad-argraffwyd addasiad yn Mival (Gomer; 1976).
Ysgrif
Llenyddol
Haf 1972
Rhagarweiniad i Ddiweddglo
Y Genhinen
Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Gwleidyddol
Medi 1972
Trechaf Treisied
Barn. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Erthygl
Gwyddonol
Awst / Medi 1972 i Mehefin / Gorffennaf 1973
Am Dro i'r Lleuad
A-Bi-Ec y Gwyddonydd
Cymru'r Plant (Yr Urdd)
Erthyglau gwyddonol ar y gofod
Cyhoeddwyd yr ail gyfres yn gyfrol, 1976.
Ysgrif
Gwyddonol
15 Hydref 1972
Gwyddoniaeth yng Nghymru - 1971
Arolwg '71 (Cyhoeddiadau Modern; 1971)
Erthygl
Addysg
Gwyddonol
Mawrth 1973
Y Cylchgrawn Cymraeg "Gofod"
Wales Science Bulletin (erthygl Gymraeg ar gylchgrawn Ysgol Uwchradd Tywyn (gol OO)
Ysgrif
Gwyddonol
Iaith
Mai 1973
Gwyddoniaeth Drwy'r Gymraeg
Barn. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Gwyddonol
15 Mehefin 1973
Bwyd Natur
Y Faner. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Arall
Awst 1973
Pwllheli
Barn. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Llenyddol
Iaith
Awst 1973
Bodio Hen Ddalennau
Y Wawr. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Gwyddonol
Rhagfyr 1973
Cymru'r Plant (rhanau)
Nifer o ysgrifau / erthyglau y ddwy gyfres A-Bi-Ec y Gwyddonydd ac Am Dro i'r Lleuad. Ad-argraffwyd yn A-Bi-Ec y Gwyddonydd; Yr Urdd; 1976. Plant.
Ysgrif
Gwyddonol Addysg
Rhagfyr 1973
Comedau
Barn
Ysgrif
Gwyddonol
Addysg
Mawrth 1974
Meistr y Gofod
Barn. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Gwyddonol
Iaith
6 Mai 1974
Geirfa'r Gwyddonydd
Y Genhinen
Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Gwyddonol
Iaith
Medi 1974
Apologia'r Gwyddonydd Cymraeg
("Debygwn i ...")
Gwyddonydd. Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul. Ad-argraffwyd yn Y Ddolen; CPC Aberystwyth; Mai 1976.
Ysgrif
Gwleidyddol
Awst 1975
Yr Amryw Un
Ysgrifau Heddiw; Gomer; 1975.
Ad-argraffwyd yn Bwrw Haul
Ysgrif
Gwyddonol
11 Hydref 1975
Euog - neu Ddieuog?
("Debygwn i ...")
Y Gwyddonydd
Ysgrif
Addysg
Iaith
Mai 1976
Canghennau Preiffion
Yr Athro
Adolygiad
Arall
1976 - 1977
5 cyfrol
Llais Llyfrau Medi 76 - Hydref 77
Erthygl
Addysg
Iaith
29 Mehefin 1976
Prosiect Ail Iaith
Y Cymro
Erthygl
Gwleidyddol
Iaith
2 Awst 1976
Rhifynnau Cynnar Tafod y Ddraig
Tan a Daniwyd (gol. Aled Eurig)
Ysgrif
Gwyddonol
8 Ionawr 1977
Kojak
("Debygwn i ...")
Y Gwyddonydd (Mehefin 1976)
Realaeth ac afrealaeth gwyddonol
Erthygl
Gwyddonol
3 Mawrth 1977
Y Blaned Mawrth
Y Faner (gol. Geraint Bowen)
Ysgrif
Arall
16 Mawrth 1977
amryw
Ad-argraffiad o 4 Sgwrs radio "Yn ôl y Dydd" (Chwefror 1977)
Erthygl
Gwyddonol
25 Mai 1977
Cydau Nwy
Y Faner
Ysgrif
Gwyddonol
Awst 1977
Ffydd
("Debygwn i ...")
Y Gwyddonydd; Mawrth 1977
Erthygl
Gwyddonol
1 Medi 1977
Tân a Brwmstan
Y Faner
Erthygl
Arall
Hydref 1977
Pan Oeddwn yn Blentyn
Antur; plant
Ysgrif
Gwyddonol
Gwleidyddol
16 Rhagfyr 1977
Y Drydedd Atomfa
Y Faner
Ad-argraffwyd (rhan) yn "Herald Gymraeg"; 24.1.78 a gan y BBC 26.1.78
Erthygl
Arall
31 Awst 1979
Dwy Genhedlaeth: Tad a Mab
Gyda Robin Llwyd ab Owain
Y Faner
Erthygl
Arall
Ionawr 1980
Saith-deg, Wyth-deg
Cymru'r Plant; plant
Ysgrif
Gwyddoniaeth
Arall
Gorffennaf 1980
Y Creu
("Debygwn i ...")
Y Gwyddonydd
Argraffiad o'r bregeth radio 17 Mehefin 1979 o Ebeneser Caernarfon
Ysgrif
Arall
Rhagfyr 1980
Gorchwylion Nadolig 'Nhad
Llyfr y Nadolig Cymreig (gol. Ifor ap Gwilym)
Erthygl
Arall
Rhagfyr 1980
Sgedi Mecryll
Ar Blât; gol .Iona Glynn