O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o Storiau Byrion   

Storiau Byrion Owain Owain

 

 

'... un o storiwyr mwyaf arbennig ein dyddiau...' Llais LLyfrau 11

 

'Credaf mai digon teg yw dweud nad oes neb arall yn ysgrifennu'n debyg iddo yn Gymraeg nac yn saesneg chwaith. Gwnaeth y stori fer yn rhywbeth personol iddo ei hun ac rwy'n sicr y gellir adnabod ei waith pe bai'r enw filltiroedd i ffwrdd.

'Bob tro y darllenaf waith Owain Owain byddaf yn ymwybodol iawn o'r ffaith mai barddoniaeth yw stori fer... barddoni y mae ef wrth ysgrifennu  stori fer.' G.E. Y Cymro; 11/06/1969