O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o Storiau Byrion y llenor Owain Owain

Dyddiad Teitl Cylchgrawn / Cyfrol
1951 - 1952 Yr Ail Ddyfodiad

Clywsoch Ddywedud
Omnibus (Prifysgol Bangor, Gol: Eurys Rowlands; argarffwyd gan y Cambrian News.)

Mehefin 1965

Y Sgodyn Aur Hamdden +Trem (BBC ar 5/1/65); Yr Urdd. Ad-argraffwyd yn Amryw Ddarnau 1969. Amryw Ddarnau - Cyhoeddiadau Modern
Ebrill 1965-66 Pedair stori fer i blant Deryn; Yr Urdd
Mehefin 1966 Clywsoch Ddwedyd Barn (fersiwn gynharach yn Omnibus - cylchgrawn C P C, Bangor Cyf. LX/2.) Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
5 Awst 1966 Mwyar Awst Y Cymro (rhifyn y Brifwyl). Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Medi 1966 Y Darganfod Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
22  Rhagfyr 1966 Y Beic Y Cymro (Rhifyn Nadolig). Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Ebrill 1967 Nos Sadwrn Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Mai 67 Y Gwrthod Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
21 Rhagfyr 1967 Ni'n Dau Y Cymro (Rhifyn Nadolig). Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Chwefror 1968 Dydd Sul Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Ebrill 1968 Y Pysgodyn Arian Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
'Dim Ond Fory' Barn. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Mehefin 1968 Jeli Coch i De Y Cymro. Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
?
Y Feis Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau
Awst 1968 Defaid Eraill Barn (Rhifyn yr Eisteddfod). Ad-argraffiad yn Amryw Ddarnau. Buddugol yng nghystadleuaeth storiau byrion Barn.
19 Rhagfyr 1968 Karol Y Cymro. Ad-argraffiad yn Bara Brith. Bara Brith: Cyhoeddiadau Modern, Lerpwl, 1971.
Chwefror 1969 Ffarwel Haf Barn. Ad-argraffiad yn Bara Brith
Chwefror 1969 Fory Eto Y Wawr. Ad-argraffiad yn Bara Brith
31 Mai 1969 Tyllau'r Môr Y Cymro. Ad-argraffiad yn Y Peiriant Pigmi. Y Peiriant Pigmi: Gwasg Gomer; 1973.
9 Gorff 1969 Noson o Goffi Y Cymro. Ad-argraffiad yn Y Peiriant Pigmi dan y teitl "Noson Goffi"
8 Awst 1969 Min-nos o Wanwyn Y Cymro. Ad-argraffiad yn Y Peiriant Pigmi
Tachwedd 69 Libi-Laban Barn. Adargraffiad yn Bara Brith
Gaeaf 70 - 71 Gwyddau Gwylltion Y Genhinen. Ad-argraffiad yn Y Peiriant Pigmi
26 Mai 72 Lle Mae Clod yn Deilwng; Manglo; Hap a Damwain; Y Dwthwn; Pleserau; Gwerthoedd Cystadleuaeth Medal Ryddiaeth Eisteddfod Pantyfedwen. Ad-argraffiad yn Y Peiriant Pigmi
Awst 73 Y Peiriant Pigmi Gwasg Gomer, 1973. Medd Kate Roberts (Cyfansoddiadau 1971): 'Alegori ddychan ragorol... mewn Cymraeg graenus.'
Hydref 73 Anrhegion Nathan Cyhoeddwyd yn Storiau 73, Gomer; 1973
11 Rhagfyr 73 Pum Nadolig Alun Huw Y Cymro (rhifyn y Nadolig)
Ionawr 1974 Wili Mwff (i blant) Cyhoeddwyd yn Creaduriaid, Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion; gol Emrys Parry
Hydref 74 Adnabod Storiau Awr Hamdden, Cyfrol 1; gol Urien William; Christopher Davies, 1974
20 - 26 Mawrth a 27 - 2 o Ebrill, 1976 Y Dathlu T V Times (Cydradd gyntaf)
Rhagfyr 1975 Fframyn o Bres Storiau Awr Hamdden, Cyfrol 2; gol U W ; gwasg Christopher Davies
3 Rhagfyr 1976 Digwyddiadau Storiau Awr Hamdden, Cyfrol 3; gol U W ; gwasg Christopher Davies
Hydref 1977 Pan Oeddwn yn Blentyn (i blant) Antur; yr Urdd
27 Ionawr 1978 Teimladau Y Faner (gol Geraint Bowen)
Chwefror 1978 Stori Gant Oed (i blant) Antur; yr Urdd
     
     
     
Hydref 1984 ... y peraist nerth Taliesin; cyfrol 49
     
Awst 9-16, 1985 Hen Lygod Mawr Y Faner