O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Bathu termau Cymraeg

Bathodd Owain lawer iawn o eiriau a thermau newydd, gan gyfoethogi'r Gymraeg.

Os gwyddwch am enghreifftiau cynharach o'r geiriau hyn, rhowch wybod i ni!

Deallusrwydd di-ddyn - 'artificial intelligence' 17/09/1969 Nodion Gwyddonol', Y Cymro

Cyfrifiadur - 'computer' 7/10/1970 'Nodion Gwyddonol', Y Cymro. 'A welir dydd pan fydd y cyfrifiadur yn rheoli dynoliaeth?'

Cysoneg - 'cybernetics' 17/09/1969 'Nodion Gwyddonol', Y Cymro.

Gwydr edafog - 'fibre glass' 21/10/1970 Nodion Gwyddonol Rhif 78

Tethi (cyfrifiaduron) - 'terminals' ('computer terminals') 27/08/1969 'Nodion Gwyddonol', Y Cymro

Teth olew - 'oil terminal' 26/7/1972 'Nodion Gwyddonol', Y Cymro

Gwennol y Gofod -

Gwledydd Prydain - Nodion Gwyddonol Rhif 7, 04/06/1969

Y Fro Gymraeg - "ONI ENILLIR Y FRO GYMRAEG. . . . ") yn Y Cymro, 12 Tachwedd, 1964