O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Adolygu Llyfrau a ballu

 

Addysg
Gwleidyddol
Gwyddonol / Mathemategol
Iaith
Llenyddol
Arall
Dyddiad
Cyhoeddi
Teitl
Cyhoeddiad
Gwleidyddol
Iaith
Ionawr 1964
Adroddiad ar yr Iaith Gymraeg Heddiw
Y Ddraig Goch. Cyfieithiad (gan arall) yn y Welsh Nation
Gwleidyddol
Iaith
18 Hydref 1965
Deisyfiad
(Adroddiad Iaith Dafydd Hughes-Parry) (Saesneg)
"Deisyfiad" Bara Brith.
(gwreiddiol: sgwrs radio ar Good Morning Wales BBC, ail-ddarlledwyd ar 24 Hydref 1965 ar Wasanaeth tramor y BBC ar 27 Hydref 1965
Gwyddonol
27 awst 1969
Invasion of the Moon (Penguin)
Y Cymro
Gwyddonol
Iaith
8 Hydref 1969
Cymraeg, Cymreigaidd a Chymreig
Y Cymro. Adolygiad o Y Gwyddonydd cyfredol
Llenyddol
21 Hydref 1970
Awduron Cymraeg Cyfoes (J M Jones; USA; 1970)
Y Faner
Gwyddoniaeth
Hyderf / Rhagfyr 1971
Hedfan (Iwan Bryn Williams)
Y Genhinen
Gwyddoniaeth
21 Mehefin 1972
Cylchgrawn Mathemateg Cymraeg (CPC Aberystwyth)
Y Cymro
Gwyddonol
Addysg
5 Gorffennaf 1972
Metrigeiddio ac Addysg (Y Cyngor Ysgolion)
Y Faner
Gwyddoniaeth Addysg
19 Gorffennaf 1972
Oxford Biology Readers 26 & 30
Y Cymro
Gwyddonol Addysg
4 Awst 1972
Wales Science Bulletin No 7 (Cyngor Ysgolion)
Y Faner
Gwyddonol
9 Mawrth 1973
Y Gwyddonydd Cyfredol
Y Faner
Gwyddonol
17 Mai 1973
Y Gwyddonydd Cyfredol
Y Faner
Llenyddol
Awst 1973
Un Funud i 24.00 Awr gan ?
Barn. Plant.
Gwyddonol
5 Hydref 1973
Y Gwyddonydd Cyfredol
Y Faner
Gwyddonol
Rhagfyr 1973
Clymiadau
(Cyhoeddiadau'r BBC; 1973.
Llyfr disgyblion a llyfr i athrawon i gyd-fynd â'r darllediadau radio, cyfres "Y Byd O'n Cwmpas".
Iaith
Gwyddonol
Rhagfyr 1973
Ionawr 1974
Ebrill 1974
"Ynganluniau" a "Patoriaeg" a "Bolgoch"
Llyfrau arbrofol Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion (gol. Emrys Parry) - Peiriannau a Chreaduriaid. I Blant.
Gwyddonol
Ebrill 1975
Y Ddaear A'i Chymdogion
Cyhoeddiadau'r BBC; 1975
Llyfr disgyblion a llyfr i athrawon i gyd-fynd â'r darllediadau radio, cyfres "Y Byd O'n Cwmpas". Plant.
Arall
Llenyddol
Awst 1976
Drama deledu "Merch Gwern Hywel" (SL)
Cydradd gyntaf yng nghystadleuaeth beirniadu'r uchod yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Aberteifi, 1976.
Gwyddonol
27 Awst 1976
Ffrwythwch ac Amlhewch
(Adolygiad o "Stori Bywyd"; Nan Bowen a W J Jones)
Y Faner