O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o Gyfresi a Gyhoeddwyd neu a ddarlledwyd
gan Owain Owain

 

Dyddiad Teitl Math Cyhoeddiad / cyhoeddwr Nifer o erthyglau / rifynau
Hydref 1963 Tafod y Ddraig Gwleidyddol Fo ei hun yna Cymd. yr Iaith tua 12
21.1.65 - 10.11.66 I Gosi'r Ymennydd Posau mathemategol Y Cymro, ad-argraffwyd rhai yn Bara Brith (C C Modern) 95
17.6.65 - 16.12.65 Gweld a Gwneud Arbrofion Gwyddonol syml i blant. Y Cymro, Ad-argraffwyd rhai yn y llyfr Hei Ho! (Dryw; 1972) 14
3.66 - 6/7.68 Camp i Chi! (Cyfres 1) Posau amrywiol i blant. Ar gael yng nghyfrolau rhwymedig yr Urdd. Deryn 24
8.12.66 - 16.3.67 Llythyrau John Humphreys, M.T.S.F.C. Llythyrau rhwng J.H. a 'Rhen Wilias; materion cyfoes / gwleidyddol Y Cymro. Ad-argraffwyd yn Bara Brith 12
23.4.69 - 22.2.73 Nodion Gwyddonol Erthyglau gwyddonol ar gyfer y lleygwr a gyhoeddwyd yn Y Cymro. Ad-argraffwyd rhai yn Y Byd A'i Bethau (Dryw 72) Y Cymro 200
1.4.70 - 14.10.70 Blewyn ar Dafod Pytiau cyfamserol gan "Herco". Swreal, dychanol ayb Y Cymro 29
8/9.70 - 6/7.73 A-Bi-Ec y Gwyddonydd Pytiau Gwyddonol. Ad-argraffwyd yn gyfrol gan yr Urdd, Mehefin 1976. I blant Cymru'r Plant 30
8/9.70 - 6/7.73 Pa Mor Glyfar Ydych Chi? Posau amrywiol i blant hyn. Ar gael yng nghyfrolau rhwymedig yr Urdd Cymru'r Plant 30
8/9.70 - 6/7.73 Camp i chi! (Cyfres 2) Posau amrywiol i blant. Ar gael yng nghyfrolau rhwymedig yr Urdd. Deryn 30
8/9.72 - 6/7.73 Am Dro i'r Lleuad Teithiau'r Americanwyr a'r Rwsiaid i'r gofod, cyfrolau rhwymedig yr Urdd Cymru'r Plant 10
11.72 - 6.73 a 2.74  - 4.74 Gofod Cylchgrawn Ysgol Uwchradd Tywyn (golygydd), gwaith ar y gofod; gwobr Eisteddfod Pontrhydfendigaid 1974. Rhaglenni radio a theledu Gofod 11
11.1.73 - 22.2.73 Cwrs y Byd Ysgrifau materion cyfoes, ad-argraffwyd rhai yn Bwrw Haul Y Faner 8
8/9.73 - 6/7.74 A-Bi-Ec y Gofod Pytiau am y gofod a theithio'r gofod. Ar gael yng nghyfrolau rhwymedig yr Urdd Cymru'r Plant 10
Gwanwyn 74 a Gaeaf 75 Y Byd O'n Cwmpas Gwyddonol. Tair rhaglen radio a phamffled a nodiadau athro. "Clymiadau" BBC (radio) 3
"Hud a Lledrith" 1
"Goleuni" 3
"Y Ddaear a'i Chymdogion" 4
"Creigiau" 4
12.73 Gwyddoniaeth Erthyglau: "Comedau" (Rhagfyr 73), "Meistr y Gofod" (Mawrth 74). I blant Barn 2
? Hel Hanes BBC (Radio, ysgolion) a Chyhoeddiadau'r BBC. "Dwr": + nodiadau'r athro + pamffled i'r disgyblion. I blant BBC (radio) 4
8.2.77 Un, Dau, Tri! "Y Caffi Pinc" i blant Meithrin. Rhan o gyfres. 1
10/11.76 Gair yn ei Le BBC (radio, ysgolion) a Chyhoediadau'r BBC. "Pa synnwyr?": 1 Bwyd o Bobman 2. Swn a Sain 3. Gwylio a Gweld BBC (radio) 4
30.8.76 - 4.8.80 Yn Ol y Dydd BBC (radio); rhaglenni crefyddol, cymdeithasol; 3 munud yr un. 31
10.74 - 7.1980 Debygwn i ... Apologia (Medi 74), Euog (Mehefin 75), Kojak (Mehefin 76), Ffydd (Mawrth 77), Y Creu (Gorffennaf 1980) a ddarlledwyd hefyd ar y radio 17 Mehefin 1979. Y Gwyddonydd 5
3.77 - 12.77 Nodion Gwyddonol Y Blaned Goch 1.3.77; Cydau Nwy 25.5.77, Brwmstan 1.9.77 a Y Drydedd Atomfa 16.12.77 Y Faner 4