O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Tafod y Ddraig

Yn Hydref 1963 cyhoeddodd Owain Owain y rhifyn cyntaf o Dafod y Ddraig.
Gwnaeth hyn o'i ben a'i bastwn ei hun (fel y rhan fwyaf o'i ymgyrchoedd) 'cyn bod sôn am Gymdeithas yr Iaith'
(Wir Yr! gan Maldwyn Lewis, 2006)
.

Er mai ysgrifennydd Cell Bangor (ac yna Rhanbarth Arfon) oedd Owain
daeth y Tafod (fel y rhan fwyaf o'i ymgyrchoedd) yn llais cenedlaethol i Gymdeithas yr Iaith;
y gynffon yn ysgwyd y ci, fel petae.

Rhif

 

Dyddiad

 

Golygydd

 

Rhif 1 Hydref 1963 Owain Owain
Rhif 2 Tachwedd 1963 Owain Owain
Rhif 3 Rhagfyr 1963 Owain Owain
Rhif 4 Ionawr 1964 Owain Owain
Rhif 5 Chwefror 1965 Owain Owain
Rhif 6 Mawrth 1965 Owain Owain
Rhif 7 Ebrill 1964 Owain Owain
Rhif 8 Mai 1964    Drafft o'r Clawr. Owain Owain
Rhif 9 Mehefin 1964 Owain Owain
Rhif 10 Gorffennaf 1964 Owain Owain
Rhif 11 Awst 1964 Owain Owain
Rhif 12 Medi 1964 Owain Owain
Rhif 13 Hydref 1964 Owain Owain
Rhif 14 Tachwedd 1964 Owain Owain
  i'w gwbwlhau  
Rhif 17 Chwefror 1965 - diolch i O.O. Bwrdd Golygyddol
Rhif  23 Awst 1965 Owain Owain a Gareth Miles

Arall:

Erthygl ar sefydlu'r Tafod gan y golygydd cyntaf (cyhoeddwyd yn Tân a Daniwyd, gol: Aled Eurig)

15 Hydref 1963: Hysbyseb yn y Wester Mail yn hysbysebu'r Tafod.

26 Chwefror, 1964: Derbyneb gan 'The National Library of Wales' (!) am y pump copi cyntaf o'r Tafod.

14 Hydref, 1964: Llythyr gan O.O. at John Davies yn awgrymu Bwrdd Golygyddol.

31 Ionawr, 1965: Llythyr at Meils yn gofyn am gymorth i olygu'r Tafod oherwydd gorweithio.

28 Chwefror 1965 Derbyneb gan y Chronicle am ffurflenni ayb ac yn eu mysg: Rhifyn o Dafod y Ddraig.