O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

14 Hydref, 1964: Llythyr gan O.O. at John Davies yn awgrymu Bwrdd Golygyddol

Gwelir yma hefyd anfodlonrwydd O.O. yn dod i'r wyneb nad oedd y Gymdeithas yn ganolog yn gweithredu fawr ddim,
ar wahan efallai i John Davies.