O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


31 Ionawr, 1965.

Llythyr at Gareth Meils yn gofyn am gymorth i olygu'r Tafod oherwydd salwch.