O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

Yn rhifyn 17 o'r Tafod (Chwefror 1965), cafwyd pwt yn diolch i Owain Owain am ei waith dros y blynyddoedd:

'...Y Tafod fu cyfrwng mwyaf effeithiol y Gymdeithas i ddwyn sylw'r cyhoedd at y cam a wneir a'r Gymraeg yn feunyddiol...'

'Ymddeolodd Owain Owain o'r olygyddiaeth er mwyn iddo fedru roi ei amser
yn gyfangwbwl er mwyn yr ymgyrchoedd a drefna ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.'