O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

26 Chwefror, 1964: Derbyneb gan 'The National Library of Wales' (!) am y pump copi cyntaf o'r Tafod.