O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Cwrs y Byd

Ysgrifau materion cyfoes a gyhoeddwyd yn 'Y Faner' rhwng 1.1.73  a  22.2.73

Ad-argraffwyd rhai ohonynt yn 'Bwrw Haul'.

 

Cwrs y Byd; cyfres gan Owain Owain Rhif 1: Dechrau Gofidiau Ionawr 12, 1973.

Nicaragua; Iwerddon ac Wganda.

Trachwant gwleidyddol Lloegr yn Affrica. Trachwant treisiol Lloegr yn Iwerddon.
   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 2: Stondin yn y Farchnad

EEC / Y Farchnad Gyffredin. Yr Undeb Ewropeaidd.

'...dymchweld y mur gwleidyddol sydd ar hyn o bryd yn atal Cymru (fel gwladwriaeth sofran) rhag bod yn aelod o gyngor gwladwriaethol Ewrop.'

   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 3: Y Fechan Gyfoethog

Teithio'r Gofod; Amrywiaeth.

Planed Daear yw'r 'Fechan Gyfoethog'. 'Nid yw ein Daear yn ddigon mawr i ni fedru fforddio gwstraffu ein hadnoddau prin, nac ychwaith yn yn ddigon mawr i fod yn gartref i fwy nag un gwladwriaeth mewnblyg, hunanol, dreisiol a materol.... darbodaeth ofalus a chyd-weithrediad llwyr yw amodau di-amod parhad bywyd.'

'Byd totalitariaeth byd-eang... '

'Cyfoeth yr amrywiaeth yw cyfoeth Daear. A'i dyfodol.' Gweler hefyd y bennod 'Perspectif'.
   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 4: Cyflyru Plant

Ymddoctrineiddio mewn Ysgolion

'Cyflyru gwleidyddol... pob tro y dysgir pwnc drwy gyfrwng y Saesneg... bob tro y mae swyddog addysg Cymraeg yn gohebu'n Saesneg ag ysgol Gymraeg...'
   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 5: Gwareiddiad

Poenydio; Derri, yr Iwerddon
   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 6: Tseina - Drwy Lygad Rwsia

Tseina; Rwsia; Y Gofod
   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 7: Gwahanrwydd

Reservations; Ghettos
   
   
Cwrs y Byd; cyfres o'r 70au gan Owain Owain Rhif 8: Cynnydd

Anghyfiawnder