O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


I Gosi'r Ymennydd

Cyhoeddwyd y gyfres fathemategol hon yn Y Cymro rhwng 21.1.65 a 10.11.66.

Ad-argraffwyd rhai yn Bara Brith (C C Modern). Atgynhyrchir y deg cyntaf yma, yna y pum-deg-chweched.

 
Rhif 1 ar y gweill
 
Rhif 2 ar y gweill
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 3
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 4
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 5
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 6
 
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 7
 
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 8
 
 
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 9
 
 
Rhif 10   ar y gweill
 
 
Cyhoeddwn un arall, am y tro: Rhif 56
I Gosi'r Ymennydd: posau mathemategolRhif 56