O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Gwyddoniaeth a Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg!

Erthygl gan Owain Owain yn Y Cymro (14/12/1972):

Peth cwbwl naturiol yw
trafod pynciau
gwyddonol yn ein
hiaith ein hunain

mathemateg a gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg