O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Addysg

Dyma un o ymgyrchoedd cyntaf y Gymdeithas.

Yn ei lythyr (dyddiedig 21 Gorffennaf 1963) at Saunders Lewis dywed Owain, ' Trefnais ddeiseb I gael archebion treth ddwyieithog.... trefnais ymgyrch ysgol uwchradd Gymraeg bangor / Llandudno...'

4 Medi,1963:     Dyddlyfr Owain Owain o'i ymdrechion dros ysgolion Cymraeg (Bangor a Llandudno).

30 Hydref 1963:     Protest y Gymdeithas - Prifysgol Cymru, Bangor.

31 Hydref, 1963:     Un o lythyrau Harri Web at Owain Owain.

Gorffennaf 1964:     Owain Owain asiant Robat Gruffydd; Robat yn gwrthod gradd Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Gweler hefyd nifer o erthyglau ac ysgrifau a sgwennodd Owain: Cyflyru Plant