O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


30 Hydref 1963: Protest y Gymdeithas - Prifysgol Cymru, Bangor. Trefnwyr: Owain Owain a Harri Pritchard Jones.

 

Torriad allan o 'Y Dyfodol': 'Ar y Dde Mr Owen Owen a'r Dr Harri Pritchard Jones, trefnwyr y brotest.

Owain Owain yw'r ail o'r dde.

Hefyd yn y llun y mae Bedwyr Lewis Jones.

   
31 Hydref 1963

Y brotest dawel dros fwy o Gymraeg yn y brifysgol ym Mangor.

Martsio drwy'r stryd yna cyfarfod tawel am awr tra cerddai llywodraethwyr y coleg i fewn i gyfarfod.

Rhanwyd taflenni a chanwyd yr anthem.

   
Y daflen a rannwyd i lywodraethwyr y coleg.

Roedd Gwasg y Chronicl yn union gyferbyn a 4 Plas Llwyd, cartref Owain Owain.