O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 Gweithredodd Owain Owain fel 'asiant' i Robat Gruffydd gan drefnu cyhoeddusrwydd / ymatebion ayb iddo pan wrthododd ei radd yng Ngorffennaf 1964.

Dyma esiampl o'r ffurflenni a baratowyd gan Owain: