O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Llythyrau Harri Web

Un o nifer o lythyrau a ddanfonodd  y bardd Eingl Gymreig Harri Web at Owain Owain.


(Nodyn: Y Dr Charles Evans oedd Prifathro Coleg y Brifysgol, Bangor. Roedd yn aelod o'r tim cyntaf a goncrodd Everest.)

"Annwyl gyfaill, Yn ol a glywais ar y radio neithiwr, dywedodd Dr Charles Evans bethau anhygoel yn y ddadl dros y Gymraeg....
   
"...Rhaid croeshoelio'r blydi Sherpa 'ma a'i yrru allan o swydd 'dyw e ddim yn ei haeddu."