O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Ffurflenni Treth Incwm

Brwydr Owain Owain i Sicrhau Ffurflenni Treth Cymraeg. Un arall o frwydrau cynharaf y Gymdeithas.

 

21 Mai, 1963

"Owen Owen lecturer at Bangor Normal College and secretary of the society told me..."

Deiseb y Gymdeithas yn galw am ffurflenni Cymraeg parthed a threth y cyngor.

Sylwer fod hon, er yn ymgyrch leol, fel pob un arall o ymgyrchoedd Owain Owain yn cael sylw cenedlaethol; dilynwyd yr esiampl hwn led-led Cymru.

   
3 Medi 1963

Llythyr gan y Dreth Incwm yn diolch i Owain Owain am lythyr yn gofyn am ffurflenni Treth Cymraeg.
Owain Owain oedd yn gyfrifol am yr ymgyrch hon, un o'r ymgyrchoedd cyntaf dros y Gymraeg.

 

   
29 Ebrill, 1964

Drafft cyntaf o lythyr gan Owain a ddanfonwyd at y Dreth Incwm.

   
4 Mehefin, 1964.

Ffurflenni Treth Cymraeg.

Ateb y Swyddfa Dreth 4ydd o Fehefin 1964 gan Owain Owain, yn gwrthod cynnig y Gymdeithas i gyfieithu'r ffurflen.

   
17 medi, 1964

Danfon drafft cyntaf o'r ffurflen dreth incwm at y Bwrdd Cyllid.

Gofyn am farn a chymorth Ll. Wynn Griffith.

   
6 Hydref, 1964

Llythyr gan y Dreth Incwm yn gwrthod defnyddio ffurflenni Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith 

   
Hysbyseb gan Gell Bangor
(yn cynnwys 3 gwall gan y wasg)

Rhestr Etholwyr

Ffurflen y Dreth Incwm, 1965

Tafod y Ddraig