O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Bathodyn i'r Gymdeithas

Crewyd bathodyn y gymdeithas gan Owain Owain. Danfonodd sgetsys o dafod y ddraig at John Davies ychydig fisoedd cyn mynd ati i gyhoeddi'r Tafod y Ddraig cyntaf, a hynny yn haf 1963.

Addaswyd y syniadau hyn ar gyfer y logo a ddefnyddir gan y Gymdeithas hyd heddiw. Mae'r sgetsys gwreiddiol - yn llaw Owain Owain - yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac fe'u hatgynhyrchir yma trwy ganiatad Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bathodyn y Gymdeithas wedi'i lunio gan Owain Owain

Lluniodd chwech ohonynt i gyd, dyma enghraifft arall:

tafod y ddraig: bathodyn Owain

logo newydd