O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


'Gwneud y dibwys yn bwysig!'

Gwneud y pethau bach, dyddiol, drwy gyfrwng y Gymraeg; dyma oedd un o gonglfeini syniadau Owain Owain.

Mewn ysgrif ar Rifynnau Cyntaf Tafod y Ddraig fe ddywedodd:

"O edrych yn ôl i'm cyfnod fel golygydd Tafod y Ddraig yn ystod 1963 - 1964,
pa neges (i'm tyb i) sy'n treiddio drwodd yn glir i'r cyfnod hwn?

"Hyn, debycaf i: effeithiolrwydd gwaith caled, gwaith cyson -
yn aml yn ddiramant, yn aml yn bedestraidd, serch hynny yn amrywiol,
yn aml yn ddiddorol, anaml yn gyffrous, byth yn ymfflamychol.

"Hyn yw angen mawr Cymru heddiw:
gweithwyr caled, gweithwyr cyson, gweithwyr adeiladol, gweithwyr creadigol, gweithwyr positif - gydag argyhoeddiad
dwfn o werth yr unigolyn, a chariad tuag at ei gyd-ddyn, yn ogystal â thuag at Gymru.
Yr argyhoeddiad a'r cariad yw ffynonellau'r egni a'r grym a'r nerth
a wna'r gwaith yn bosibl ac a wna barhad a chryfhad pob iaith a chenedl a diwylliant lleiafrifol
yn nod cyraeddadwy: a wna byd cyfoethocach yn realiti."

 

Cyhoeddwyd y labeli 'Siaredir Cymraeg Yma' ar 18 Hydref, 1963 gan Owain Owain.
   
31 Hydref 1963

Gwilym R Jones yn dweud: 'Rwy'n synhwyro mai yn ninas Bangor y mae'r gweithgarwch mwyaf dros amcanion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y dyddiau hyn...'

 

'A ydyw pethau wedi tawelu tuag Aberystwyth ...?'

   
26 Mawrth 1964

Gwilym R Jones yn 'Y Faner':

Yma mae'n brolio ymgyrchoedd Owain Owain a Chell Bangor 'y gwaith dygn a gyflawna'r gymdeithas yn awr 
gydag ychydig o adnoddau ariannol y tu cefn iddi.

Un o'i chymwysterau amserol yw rhannu degau o
filoedd o ddalennau propaganda i geisio deffro ein pobl i fynnu ffurflenni etholwyr Cymraeg...'

   
30 Medi, 1965

Llythyr a sgwennodd Owain i'r Faner.