O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Iechyd

Cofretru Genedigaeth Plant drwy gyfrwng y Gymraeg.
Y Gymraeg yn yr Ysbytai.

Tri thoriad papur newydd y tro hwn ynglyn a'r frwydyr dros Dystysgrifau Geni Cymraeg. Mae  erthygl  'Y Cymro (20 Mai, 1965) yn datgan buddugoliaeth arall i'r Gymdeithas:

   
Llythyr  20 Mawrth 1965 gan Owain Owain at Gofrestrydd Ysbyty Dewi Sant Bangor
yn gofyn am gael cofrestu ei ferch Nia yn y Gymraeg.

(Diddorol, yn wir eironig iawn, yw'r ffaith i Nia gymhwyso fel meddyg, flynyddoedd wedyn, ac iddi fod y meddyg cyntaf i adrodd, ar ddiwrnod ei graddio, y llw meddygol drwy gyfrwng y Gymraeg - y cyntaf un!)
   
28 Ebrill, 1965, 'The Sun'

29 Ebrill, 1965, 'L. Daily Post'

a Western Mail 29 Ebrill, 1965

 

'Now time has run out for Owain Owain, a 35 year old senior lecturer at the Normal Teacher's Training College, Bangor, who has refused to fill in a certificate for his six week-old daughter, Nia Rhiannon.'

 

   
20 Mai, 1965

Y Cymro'n datgan am y tro cyntaf erioed, fod 'Somerset House' wedi caniatau
defnyddio'r Gymraeg ar gofretr genedigaethau. Mae hyn yn agor y drws i wneud
defnydd pellach o'r Gymraeg wrth gofrestru genedigaethau, priodasau a marwolaethau.'

Gweler hefyd y r NWWN (20/05/1965) a'r Cloriannydd 25/05/1965.


17 Chwefror, 1964

Ymgyrch i Gymreigio Ysbytai