O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Statws i'r Iaith

Statws Swyddogol a Chyfreithiol i'r Gymraeg; un o frwydrau cynharaf y Gymdeithas

Pwyllgor Syr David Hughes Parry    Llysoedd a Chyfraith Lloegr    Y Swyddfa Bost    Y Swyddfa Gymreig

Pwyllgor Syr David Hughes Parry:

10 Medi, 1963.

Llythyr gan Owain Owain at Bwyllgor Syr David Hughes Parry ynglyn a statws y Gymraeg.

Ffôn, penodiadau Cymraeg, sieciau Cymraeg, y Swyddfa Bost, Un iaith i'r Fro Gymraeg ayb.

 

    Rhan 2.Llythyr gan Owain Owain 10ed Medi 1963...

 
28 Medi, 1963

Llythyr gan John Davies ac Owain Owain yn cyflwyno'r rhestr ganlynol (Gweithrediadau personol):

   
Argraffwyd Gorffennaf 1963

Gweithrediadau personol.

Sgwennwyd a chyhoeddwyd gan Owain Owain.

Gweler hefyd dderbyneb O.O. gan 'Wasg y Chronicle' am argraffu'r daflen a nodyn yn y fantolen ariannol.

   
Tachwedd 1963

Rhai hysbysebion Cell Bangor; sylwer nad y Gymdeithas yn ganolog oedd y tu cefn i'r cyhoeddusrwydd
/ taflenni / labeli cynnar hyn, ond Cell Bangor.

   
25 Mehefin 1964

'Barn y Faner'

Cynllun Owain Owain i roi 'anadl yn ysgyfaint yr iaith Gymraeg...'

 

   
11 Tachwedd, 1965

Ymddangosodd y llythyr yma'n syth ar ôl adroddiad Hughes-Parry, wedi'i gyfeirio gyda llaw o garetref Owain Owain ym Mangor:
4 Plas LLwyd. 'Pencadlys' Cymdeithas yr Iaith yn y Chwedegau.

   
4 Mehefin, 1963

Llythyr gan Elwyn Jones, Clerc Cyngor Tref Bangor yn diolch i Owain Owain am y ddeiseb yn galw am ffurflenni etholwyr Cymraeg.

Llysoedd a Chyfraith Lloegr:


22 Tachwedd 1963

 Hawlio ffurflenni rheithgor drwy gyfrwng y Gymraeg.

   
3 Rhagfyr 1963

Llythyr gan Swyddog Cofrestru Etholiadaol Sir Gaernarfon.

Gweithredu fel Rheithor.

 

Y Swyddfa Bost

 

 

Y Swyddfa Gymreig

27 Mai 1964: Y Swyddfa Gymreig (sic) yn ateb llythyr Owain Owain.
Gofynwyd am ymateb i'w sylwadau yn Nhafod y Ddraig ac am benllythyrau Cymraeg / dwyieithog.