O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Y Frwydr i Gymreigio Plaid Cymru

'Cofier mai 'darlith yn cynnig rhaglen i Blaid Cymru oedd Tynged yr Iaith. Ni welodd unrhyw gangen o'r Blaid ei harddel hi na'i mabwysiadu. Ond ar ôl hynny fe sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i hyrwyddo'r un amcanion...' Saunders Lewis Barn, Mawrth 1965.

21 Tachwedd, 1963: Erthygl am syniadau O.O. yn 'Teledu Cymru' - '...dylid hollti'r Blaid yn ddwy, ei chladdu'n ddiseremoni...'

Mai, 1964: Plaid Cymru'n gwahodd Owain Owain i gael ei enwebu ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol PC.

2 Mehefin 1964 Llythyr gan John Davies at Owain Owain yn lled-gytuno y dylid gwahau oddi wrth B.C.

15 Mehefin 1964: Llythyr Owain Owain at Sion yn dweud "Dylai'r Gymdeithas ddatgysylltu'n llwyr a Phlaid Cymru".

Tachwedd / Rhagfyr 1964: Gohebiaeth rhwng Owain Owain a Gwynfor Evans

Erthygl gan O.O. yn Y Faner: 31 Rhagfyr 1964. 'Teyrngarwch i bolisi, neu i Gymru?'

Hydref 1964: Llythyr at Lywydd y Gymdeithas (copiau at swyddogion eraill)

Ionawr 1965: Llythyr gan O.O. at John Davies, Bwlchllan

Ionawr 1965: Llythyr gan "Twm", Geraint Jones at O.O.

Chwefror 1965: "Owain Owain, arweinydd brwd Cymdeithas yr Iaith...
                                Myn carfan Owain Owain i'r Blaid droi'n fudiad iaith..." (Y Cymro, 11/Chwefror/1965)

Hydref 27, 1965: Emrys Roberts yn awyddus i gyfarfod Owain Owain...

Grwp Garthewin Plaid Cymru