O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Headline 2

Oherwydd bygythiad Cymdeithas yr iaith i'r Blaid, roedd prif swyddogion Plaid Cymru yn awyddus i 'ddenu'
Owain Owain at y Blaid.
Byddai hyn hefyd yn tynnu gwynt o hwyliau'r gymdeithas. Darllenwch rhwng y llinellau!