O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Torri'r Llinyn Bogel

Llythyr gan John Davies yn croesawu'r syniad o gael swyddog llawn-amser i'r Gymdeithas
ac yn ail yn lled-gytuno fod angen i G. yr I. G. fod ar wahan i Blaid Cymru.