O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


'Teyrngarwch i bolisi, neu i Gymru?'

Erthygl gan O.O. yn Y Faner: 31 Rhagfyr 1964.

Erthygl gan Owain Owain yn Y Faner Rhagfyr 1964