O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Grwp Garthewin

John Davies a Cynog Davies yn rhoi cynnig gerbron PC; hwnnw'n methu.

O fewn ychydig O.O. yn rhoi cynnig gerbron Grwp Garthewin, eu bod fel '... Ysgol Sadwrn o genedlaetholwyr Cymreig' yn datgan 'eu ffydd yn athroniaeth wleidyddol Saunders Lewis fel y'i ceir hi yn y ddarlith radio Tynged yr Iaith.' Derbyniwyd y cynnig hwn.

 

(Nodyn gan y Golygydd: Nis oes son ar dudalen 254 o 'Rhag Pob Brad' Rhys Evans mai Owain Owain a wnaeth y cynnig.)