O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Llythyr Hydref 1964

Llythyr gan Owain Owain at Lywydd y Gymdeithas: Huw T Edwards (danfonwyd copiau at swyddogion eraill)

"A pha fath o Gymru fydd a'i henaid yn farw?"
   
"Mae'r Fro Gymraeg yn anrhaethol bwysicach na'r aradloedd eraill oherwydd yn y Fro Gymraeg yn unig y pery enaid Cymru."

"Hyn yw dilema P.C. heddiw: rhaid aberthu'r enaid er mwyn achub pleidleisiau..."

 

   
"Os na cheir gweithgarwch pellach gan aelodau C.yr I. G. yna bydd y Tafod yn mynd yn fud ar ol Ionawr."