O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Claddu Plaid Cymru (fel ag y mae)

"Owain Owain, arweinydd brwd Cymdeithas yr Iaith... Myn carfan Owain Owain i'r Blaid droi'n fudiad iaith..." (Y Cymro, 11Chwefror, 1965)