O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Plaid Sosialaidd Gymreig

21 Tachwedd, 1963: Erthygl am syniadau O.O. yn 'Teledu Cymru' - '...dylid hollti'r Blaid yn ddwy, ei chladdu'n ddiseremoni,
ac yna wedyn atgyfodi dau hanner y corff.
Un hanner fel mudiad diwylliannol di-blaid a frwydrai'n bennaf dros hawliau'r iaith
a'r hanner arall fel 'Plaid Sosialaidd, Gymreig!' medd Owain Owain.