O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Owain a Gwynfor

I'w osod ar y we: llythyr gan Owain Owain at gwynfor Evans.

10 Tachwedd, 1964

Llythyr gan Gwynfor Evans,  yn ateb llythyr cynharach Owain Owain.

"Rhydd eich llythyr gyfle imi wrth ateb i fynegi fy edmygedd o'r gwaith mawr buoch yn ei wneud dros yr iaith. Yn gyflym iawn daethoch yn un o'n harweinwyr o achos gweledigaeth ac egni eich ymroddiad i'r gwaith...."

 

   
Rhan 2
   
13 Rhagfyr, 1964

Llythyr Owain Owain at Gwynfor Evans.

 

   
Rhan 2
   
Gwynfor Evans yn ateb Owain Owain, Rhagfyr 15, 1964
 

 "Gresynu a wnaf fod C. yr I. yn gwneud cyn lleied ar wahan i'r hyn a wnewch chi yn bersonol."

   
Rhan 2
   
17 Rhagfyr, 1964

Owain Owain at Gwynfor Evans

   
Rhan 2
   
".... Gorffennaf gyda hyn: fe welwch arwydd o iechyd y Blaid yn yr elw o £1800 a wnaed o'r raffl. O Gymru! Pan fo'n gwlad ar fin trengi, wele'r elw a wnaed o raffl Nadolig yn cael ei gynnig fel arwydd o iechyd Plaid Wleidyddol Genedlaethol Cymru!"
   
20 Rhagfyr  1964

Gwynfor Evans at Owain Owain.

"Ni ddeallaf, ac ni ddeellais (sic), ystyr "defnyddio'r Gymraeg fel erfyn gwleidyddol." Byddai'n gymwynas pe gallech ddeffinio (sic) hyn  yn fanwl fel mater o bolisi mewn ysgrif i'r Faner. gan ddangos sut mae defnyddio'r iaith yn y ffordd honno."

   
Rhan 2
   
27 Rhagfyr, 1964

Llythyr gan Owain Owain yn ateb Gwynfor Evans.

'Mae'n wir ddrwg gen i nad ydych yn deall ystyr "defnyddio'r Gymraeg fel erfyn gwleidyddol...'

 

   
Rhan 2

'Dywedaf eto fod polisi P.C. yn ystod y blynyddoedd diwethaf - yn fy nhyb i - wedi bod yn bolisi trychinebus ac yn "wrth-genedlaethol"...