O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Cyfeiriadaeth at Owain Owain cyn ei farw yn 1993

Dyddiad Beirniad / adolygydd Cyhoeddiad Manylion
23.4.1969 Glyn Evans Y Cymro Y Gwyddonydd Llengar
6/7.1969 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad o Amryw Ddarnau (Cyhoeddiadau Modern, 1969)
6.69 Urien Wiliam Barn Adolygiad o Amryw Ddarnau (Cyhoeddiadau Modern, 1969)
3.7.69 Gareth Miles Y Faner Adolygiad o Amryw Ddarnau (Cyhoeddiadau Modern, 1969)
9.69 Dafydd Orwig Y Faner Llythyr gan D O "Cyfieithiad Gwefreiddiol" (Bwrdd Trydan / Eisteddfod Genedlaethol)
8.70 J Gwyn Griffiths / Dyfnallt Morgan Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Rhydaman Beirniadaeth ar y cerddi arobryn Y Gofodwr a Rhen Wilias
10.70 J M Jones (USA; 1970) Awduron Cymraeg Cyfoes Nodyn Bywgraffyddol, gwler hefyd adolygiad OO o Awduron Cymraeg Cyfoes yn y Faner.
8.71 Dafydd Kirkman / Gwyn Erfyl / Geraint Stanley Jones a Kate Roberts Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bangor Beirniadaeth ar waith arobryn (llyfr gwyddonol i blant; cerdd deledu; stori fer
15.9.72   Y Cymro Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
29.9.72   Y Faner Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
10.71 Dafydd Orwig Y Ddraig Goch Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
28.10 George Brewer Y Gwyliedydd Newydd Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
1.12 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
Gaeaf 71 Geraint Bowen Y Wawr Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
Gwanwyn 72 T Rhys Nicholas Y Genhinen Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
7.7.72 Mathonwy Hughes Y Faner Adolygiad o Bara Brith (C C Modern; 1971)
2.8.72 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad o Hei Ho! (Dryw; 1972)
22.9.72 I G J Y Faner Adolygiad o Hei Ho! (Dryw; 1972)
11.72 W J Jones Yr Athro Adolygiad o Hei Ho! (Dryw; 1972)
6.72   Authors of Wales Today Nodyn bywgraffyddol
14.12.1972 "Orthicon" Y Cymro Cyfeiriad at raglen ar Y Gofod (Ysgol Uwchradd Tywyn) yn y golofn "Radio a Theledu"
8.72 Dyfnallt Morgan Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hwlffordd Beirniadaeth ar y gerdd radio arobryn, Hwlffordd.
Gwanwyn 73 John Roberts Y Genhinen Adolygiad o Hei Ho! (Dryw; 1972)
10.1.73 Y Parch Dwyryd Williams Y Goleuad Sylwadau ar Nodion Gwyddonol, Y Cymro (rhif 188)
25.1.73 Herbert Hughes Y Tyst Sylwadau ar Nodion Gwyddonol, Y Cymro, (rhif 60)
5.73 Dafydd Kirkman Barn Adolygiad o Y Byd A'i Bethau; (Christopher Davies; 1972)
Haf 73 Dyddiadur Illtyd Y Genhinen Cyfeiriad at Nodion Gwyddonol", Y Cymro
10.73 W J Jones Y Genhinen Adolygiad o Y Peiriant Pigmi;(Gwasg Gomer; 1973)
10.73 G A H Welsh nation (y golofn "One Man's Wales") Cyfeiriad at Baled H M Stanley, Barn Medi 73
30.10.73 Hywel Teifi Edwards Cylchgrawn (BBC) Adolygiad o Y Peiriant Pigmi;(Gwasg Gomer; 1973)
11.12.73 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad o Y Peiriant Pigmi;(Gwasg Gomer; 1973) - yn fyr
11.12.73 ? Y Cymro Adolygiad o Anrhegion Nathan (Storiau '73)
11.12.73 ? Y Cymro Bywgraffiad byr a dau lun o OO
Rhagfyr 73 Dafydd Orwig Y Ddraig Goch Dyfyniad o Y Farchnad Fawr; Y Faner (cyfres "Cwrs y Byd")
Gaeaf 73 / 74 ? Y Genhinen Adolygiad o Anrhegion Nathan (Storiau '73)
8.1.74 Islwyn Ffowc Elis Y Cymro Naturiaethwyr y BBC ac Owain Owain
11.1.74 ? Y Faner Adolygiad o Anrhegion Nathan (Storiau '73)
5.2.74 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad o Y Peiriant Pigmi (Gwasg Gomer; 1973) - yn llawn
12.2.74 ? Y Cymro Adolygiad o Anrhegion Nathan (Storiau '73)
       
2.74 Eigra Lewis Roberts Barn Adolygiad o Y Peiriant Pigmi (Gwasg Gomer; 1973)
3.74 ? Y Ddraig Goch Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
3.74 ? Barn Adolygiad o Anrhegion Nathan (Storiau '73)
29.3.74 ? Heddiw (BBC) Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
11.4.74 R G Williams Y Faner Adolygiad o Y Byd A'i Bethau (Christopher Davies; 1972)
3.5.74 ? Welsh Nation Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
15.5.74 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad o Y Byd A'i Bethau (Christopher Davies; 1972)
15.5.74   Y Cymro Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
5.74 W J Jones Yr Athro Adolygiad o Y Byd A'i Bethau (Christopher Davies; 1972)
5.74   Y Wawr Adolygiad o Y Byd A'i Bethau (Christopher Davies; 1972)
5.7.74 ? Y Faner Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
9.74 ? Barn Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
Gaeaf 74   Y Genhinen Adolygiad o Rho Gynnig! (Christopher Davies; 1974)
10.10.75 Mary Elis Y Llan Adolygiad o Y Peiriant Pigmi (Gwasg Gomer; 1973)
3.74 REH Y Gwyddonydd Sylwadau ar y cylchgrawn Y Gofod (Ysgol Uwchradd Tywyn)
3.74   Awduron Mewn Ysgolion Cyngor Celfyddydau Cymru
12.7.74   Western Mail Sylwadau ar y cylchgrawn Y Gofod (Ysgol Uwchradd Tywyn)
8.74 Emyr Jones Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin Cyfrol arobryn - barddoniaeth ar gyfer plant dan 13 oed (cyhoedwyd yn gyfrol o dan y teitl Cerddi Ddoe a Fory, Gwasg Gomer; 1977)
18.10.74 D Ben Rees Cambrian News "Owain Owain - Awdur Toreithiog" yn y golofn "Ar Bont Teifi"
3.12.74   Y Cymro "Llyfrau'r Nadolig - awduron Hen ac Ifanc"
6.5.75 Glyn Evans Y Cymro Adolygiad (?) o Rhestr Llyfrau Gwyddonol Cymraeg
19.11.75   O'r Wasg (BBC) Adolygiad o Yr Ymlusgiaid (CC Modern; Gwasg Corfina, Bwdapest; 1975)
20.1.76   Y Cymro Adolygiad o Yr Ymlusgiaid (CC Modern; Gwasg Corfina, Bwdapest; 1975)
1976 Pennar Davies Rhagair i Y Dydd Olaf (Christ. Davies) Dyma ran o'r broliant: 'Yn Y Dydd Olaf cawn ddyn a fyn gadw ei enaid yn rhydd a'i feddwl yn annibynol hyd y diwedd. Ni welwyd dim byd tebyg i'r llyfr hwn yn ein hiaith o'r blaen, na dim byd hollol debyg mewn unrhyw iaith. Llawenhewn fod y math yma o ddisgleirdeb yn bosibl yn y Gymraeg.'  Pennar Davies'
20.1.76   Y Cymro Adolygiad o Cyfoeth y Creigiau (Gwasg Dyfed; 1975)
22.1.76 Ted Lewis Evans Rhyl Journal Adolygiad o Bwrw Haul (Gwasg Gomer; 1975)
26.1.76 W Leslie Richards Y Genhinen Adolygiad o Bwrw Haul (Gwasg Gomer; 1975)
27.1.76   Bore Da! (BBC) Adolygiad o Cyfoeth y Creigiau (Gwasg Dyfed; 1975)
27.1.76   Bore Da! (BBC) Adolygiad o Yr Ymlusgiaid (CC Modern; Gwasg Corfina, Bwdapest; 1975)
27.1.76   Bore Da! (BBC) Adolygiad o Bwrw Haul (Gwasg Gomer; 1975)
Haf 7g Eirwyn Morgan Seren Gomer Adolygiad o Bwrw Haul (Gwasg Gomer; 1975)
6.3.76 a 24.3.76   Y Cymro Erthygl ar Gwyl Lyfrau Harlech "Dawns yr Haul"
16.4.76 Nodlyfr Marged Y Faner "Portreadau'r Faner - Owain Owain"
15.7.76   "Bilidowcar" (BBC) Adolygiad o A-Bi-Ec y Gwyddonydd (Yr Urdd; Cambrian News; Aberystwyth; 1976)
20.7.76   "Heddiw" (BBC) Adolygiad o A-Bi-Ec y Gwyddonydd (Yr Urdd; Cambrian News; Aberystwyth; 1976)
17.8.76   Y Cymro Adolygiad o A-Bi-Ec y Gwyddonydd (Yr Urdd; Cambrian News; Aberystwyth; 1976)
Hydref 76   Yr Athro Adolygiad o A-Bi-Ec y Gwyddonydd (Yr Urdd; Cambrian News; Aberystwyth; 1976)
28.7.76   Western Mail a'r Daily Post, Y Cymro, Y Faner ayb Penodiad OO i swydd Dirprwy Gyfarwyddwr addysg Gwynedd
11.12.76   "Llwyfan" (BBC) Adolygiad o Y Dydd Olaf (Christopher Davies; 1976)
Rhagfyr 1976 Pennar Davies Rhagair i'r gyfrol Y Dydd Olaf Sgwennwyd y gyfrol ddeng mlynedd cyn y dyddiad cyhoeddi.
13.12.76   "Heddiw" (BBC) Adolygiad o Y Dydd Olaf (Christopher Davies; 1976)
19.12.76   "Dolen" (BBC) Adolygiad o Y Dydd Olaf (Christopher Davies; 1976)
4.1.77 Elfyn Pritchard Y Cymro Adolygiad o Y Dydd Olaf (Christopher Davies; 1976) Dan gam-argraff mai llyfr i blant oedd!!!
13.1.77   "Dolen" (BBC) Adolygiad o Mical (Gwasg Gomer; 1976)
16.1.77 Meuryn Williams BBC Cyfweliad
3.77 Huw Ethal Barn Adolygiad o Mical (Gwasg Gomer; 1976)
6.5.77 Mari Ellis Y Llan Adolygiad o Mical (Gwasg Gomer; 1976)
5.77 M Roberts Y Genhinen Adolygiad o Mical (Gwasg Gomer; 1976)
25.8.77 Alwyn Thomas Y Faner Adolygiad o Y Dydd Olaf (Christopher Davies; 1976)
2.12.77   "Heddiw" (BBC) Adolygiad o Mical (Gwasg Gomer; 1976)
       
11.12.77   "Llwyfan" (BBC) Adolygiad o Mical (Gwasg Gomer; 1976)
4.1.77 Eifion Glyn Y Cymro "Oriel yr Awduron"
18.2.77 Jennie Eirian Y Cymro Colofn Radio a Theledu yn cyfeirio at "Trais" o'r gyfres radio "Yn Ol y Dydd"
24.2.77   Y Tyst Ad-argraffiad o'r gyfres "Yn Ol y Dydd" (7, 8, 9,10/2/77)
16.3.77 Gwilym R Jones   Dyfyniadau allan o "Trais" a ad-argraffwyd yn Y Tyst (24 Chwefror 1977)
6.4.77   "Bilidowcar" (BBC) Adolygiad o Cerddi Ddoe a Fory (Gwasg Gomer; 1977)
7.4.77 Jeff Eames Yr Herald Cymraeg Erthygl ar O O yn dilyn cyfweliad
5.7.77   Y Cymro Adolygiad o Cerddi Ddoe a Fory (Gwasg Gomer; 1977)
25.4.77 Clive Betts Western Mail  
5.77   Newydd (Cyngor Sir Gwynedd) O O - Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Gwynedd
10.77 Dan Lyn James Yr Athro Sylwadau ar Brosiect Cymraeg Ail-iaith Ysgolion Uwchradd: Cyfarwyddwr y Prosiect: O O
7.12.77   Yr Herald Cymraeg Adolygiad o Cerddi Ddoe a Fory (Gwasg Gomer; 1977)
3.77 - Haf 77 Nifer Nifer (L Daily Post, Western Mail, Y Cymro, Llais Llyfrau ayb) Gwobr Cyngor Celfyddydau Cymru am Mical
11.1.78 Dewi Tomos Daily Post Dyfyniad o Llon Gyfarchion
12.1.78 Arthur Williams Daily Post O O ac E O